ACTOR

Cinemascope – A documentary about the end of the world stage performance by the blitz theatre group

Directed by: the blitz theatre group. Dramaturgy by: the blitz theatre group, Nikos Flessas, Marialena Mamareli

CAST Aris Armaganidis, Thanassis Demiris, Siamak Etemadi, Maria Filini, Emilia Kakourioti, Vaso Kamaratou, Eleni Karagiorgi, Elina Loukou, Ifigenia Makri, Marialena Mamareli, Angeliki Marinou, Michalis Mathioudakis, Angeliki Papoulia, Christos Passalis, Fidel Talaboukas, Syllas Tzoumerkas, Giorgos Valais and the voice of Angeliki Papathemeli

Athens and Epidaurus Festival, Bios theatre 2010


Copyright © 2024 Syllas Tzoumerkas / Facebook / / Top